TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Trang thông tin điện tử Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển sang tên miền mới:

http://doancqvadn.thuathienhue.gov.vn